Free cookie consent management tool by TermsFeed Vejledning til lokalplaner og servitutter ved garagebyggeri

Lokalplaner og servitutter

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med projektet

Beregn prisen her

Når man skal bygge ny garage, carport eller en anden form for nybyggeri eller tilbygning på sin grund, er det vigtigt, at byggeriet overholder alle gældende regler.

Bygger du eksempelvis en ny garage, der ikke overholder reglerne opstillet i dit områdes lokalplan, kan du risikere at være nødt til at bygge om igen eller i værste fald at skulle rive garagen ned igen.

Det er både dyrt og dumdristigt ikke at tage højde for reglerne i bygningsreglementet BR10, lokalplanen og servitutterne, der er tinglyst for din ejendom, når du bygger nyt eller bygger til.

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en overordnet plan for et område, som er udarbejdet af byrådet.

Ved hjælp af en lokalplan kan byrådet sikre sig, at nybyggeri og anlægsarbejde i et område sker i overensstemmelse med de planer, som byrådet har lagt for området.

Lokalplanen indeholder:

  • Redegørelsen: Heri forklares bl.a. formålet med lokalplanen, lokalplanens indhold og de miljømæssige forhold. Hertil forklares der i dette afsnit, hvordan lokalplanen forholder sig til andre reglementer og myndigheder mv.
  • Planbestemmelser: I denne del af lokalplanen kan du finde de konkrete bestemmelser for dit område. Disse kan inkludere bestemmelser om bebyggelsens omfang (størrelse), placering, bebyggelsens ydre fremtræden (udseende), anvendelse mv.
  • Kortbilag: Lokalplanen indeholder altid kort, skitser og arealanvendelseskort, der fungerer som en illustration af de bestemmelser, som du finder i lokalplanen, og/eller eksempler på, hvordan bebyggelser og anlæg kan se ud.

Hvor finder jeg min lokalplan?

Den enkleste måde at få klarhed over, om der er en lokalplan for dit område, er ved at henvende sig til kommunen. Mange kommuner har dog lagt lokalplaner ud på deres hjemmesider, så der er en mulighed for, at du kan finde din lokalplan her.

Alternativt kan du bestille den nyeste tinglyste lokalplan for din ejendom hos tinglysningskontoret - dette koster et forsendelses- og administrationsgebyr.

Hvad er en servitut?

En servitut er en særlig begrænsning for brugen af en ejendom. En servitut er det samme som en deklaration.

Servitutter er tinglyst - dvs. at en servitut registreres sammen med de rettigheder og begrænsninger, som er gældende for din ejendom, samt andre oplysninger om ejendommen i tingbogen.

I tingbogen kan du bl.a. finde oplysninger om ejerforhold, evt. pantebreve/gæld i ejendommen og om der er servitutter for brugen af ejendommen.

En servitut begrænser altså dine muligheder for at anvende din ejendom til hvad som helst - du er tvunget til at overholde de servitutter, der er opstillet for anvendelsen af din grund.

Du kan finde ud af, om der er tinglyst servitutter for din ejendom på Tinglysning.dk (åbner i nyt faneblad).

Få gratis råd og vejledning

Det kan være en kompliceret sag at skaffe sig overblik over alle regler og love om nybyggeri og tilbygninger. Derfor vælger mange også at få professionel hjælp, når der skal søges om tilladelser og dispensationer fra lokalplaner, servitutter og andre bestemmelser.

På vores søsterside Arkitektpris.dk kan du hurtigt og nemt beregne en vejledende pris på skitseforslag og myndighedsbehandling ifm. dit byggeri - hertil tilbyder vi at arrangere et gratis og uforpligtende møde med en lokal arkitekt om dit projekt.

Her på Garage-pris.dk kan du beregne vejledende priser på nyopførelsen af carporte og garager og selvfølgelig også få et gratis møde med en kyndig og erfaren håndværker, som kan vejlede dig om dine muligheder.

Vores samlede service til vores brugere er helt gratis og fuldstændigt uforpligtende.

Find en vejledning til vores prisberegner og vores samlede service her.

garage-pris.dk